Ship Business Division

Government Ship Bridge management Boat - Geoga ho

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 383회 작성일 19-09-19 23:51

본문

dddeb388bac1c8a2780bd059e7c5ecbf_1565710498_5407.jpg
 

Name 

  Geoga ho

 End User

  GK해상도로주식회사

 Tonnage

  G/T 17Tons Class 

L.O.A

  17 m 

 Bmax

  3.75 m 

 Depth

  1.85 m 

 Main Engine

  800 PS x 1 Sets 

 Engine Type

  Shafting

 Max Speed

  23 knots 

 Passenger

  14 P  Completion 

58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010511_5455.png
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010512_2055.png


The stern
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010506_8057.png


The bows
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010507_5778.png


Upper structure
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010508_2361.png
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010508_8628.png


Inside cabin
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010509_527.png
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010510_1838.png


Wheelhouse
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010512_8663.png


Trial run
58e81f5869872bab34246c656c3c52d1_1567010510_8283.png
 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.