Ship Business Division

Pilot Ship Pleasure Boat - Huangpao Sailboat

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 436회 작성일 19-09-20 00:52

본문

295a0e8002e68b5ea3ce7ffe26028b56_1568908399_6858.JPG
 


Name 

  Huangpao Sailboat

End User

  Huangpao Sailboat for Jeongok Port, Hwaseong City

Tonnage

  G/T 19Tons Class 

L.O.A

  15 m 

Bmax

  4.80 m 

Depth

  1.40 m 

Main Engine

  210 PS x 2,200 RPM(2Sets)

Engine Type

  Stern Drive SKY-500

Max Speed

  10 knots 

Passenger

  52 P  


Completion 

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556384_9103.JPG
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556387_8928.JPG
 

Upper structure 

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556423_8598.JPG
 
Entrance
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556391_5716.JPG
 
Wheelhouse 
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556400_5125.JPG
 
Inside cabin 
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556412_1373.JPG
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568556415_3209.JPG

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.