Ship Business Division

Pilot Ship Pilot Boats - Gyeonchun ho

페이지 정보

작성자최고관리자 댓글 0건 조회 634회 작성일 19-09-20 01:39

본문

295a0e8002e68b5ea3ce7ffe26028b56_1568910855_0703.jpg

 


Name 

  Gyeonchun ho

End User

  목포도선

Tonnage

  17.00 Ton Class

L.O.A

  17.00 m 

Bmax

  3.75 m 

Depth

  1.85 m 

Main Engine

  800 HP x 1 Sets

Engine Type

  Shafting

Max Speed

  25knots 

Passenger

  9 P  


Completion

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568560009_9292.png


Upper structure
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559917_4558.jpg


The bows
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559919_927.JPG

The stern

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559926_8003.JPG
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559973_6178.JPG
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559930_4399.JPG

Wheelhouse

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559934_9657.JPG
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559939_8728.JPG

Inside cabin

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559944_8311.JPG
165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559949_7302.JPG

Engine room

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568559963_7371.JPG

Trial run

165af84f5087a41e182c4061a6065fdc_1568560010_6896.png


 

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.